Julhälsning från Kambodjaskolan

Lions Club Borensberg har fått en julhälsning från projektet Kambodjaskolan, vilket vi här också vill förmedla till alla er som stödjer klubbens hjälpinsamlingar. GOD JUL!

Här följer Kambodjaskolans julhälsningar:

Hej!
Tiden går fort och snart är det slut på år 2017. Vi vill nu tacka alla som bidragit med pengar till vår skola i Kambodja.

Skolan riktar sig till de fattigaste barnen och ungdomarna och har som mål att ge eleverna utbildning så att dom kan få ett arbete och en lön som dom kan leva på. För eleverna är skolan helt gratis.

Här kommer en liten sammanfattning av vad som hänt sedan förra årets redovisning:

Bild från 2016-års julfest på skolgården, en av årets höjdpunkter.

Eftersom vi gör sammanställningen i slutet av november kommer inte skolans stora julfirande med. Ett firande som varje år engagerar all personal och alla elever. En av årets höjdpunkter! Det är dans, sång och teater. Alla får något gott att äta och en julklapp.

Att Chanra, som här, kan fotografera och skicka bilder till oss, är ett bra sätt för oss att kunna följa verksamheten. Därför fick Chanra pengar till en ny kamera då den gamla gått sönder.

Sok Chanra

Det första skolhuset, byggt 2009, behövde fräschas upp och har målats om. De övriga två skolbyggnaderna ska efter hand också snyggas till.

Olyckor händer ibland. I det här fallet råkade en fotboll slå sönder avloppsröret till tvättstället, som sitter vid toaletterna. Chanra fick ta dit en rörmontör som fixade det hela ”på Kambodjanskt vis”.

Företaget Fronta i Linköping skänkte 55 kg oanvända träningskläder. Styrelsen för skolan har bekostat transporten till skolan. När Chanra delade ut kläderna var det många barn som ville ha så det blev verkligen uppskattat.

Chanra har fått en ny laptop då den gamla inte fungerade tillfredsställande.

Nytt internetabonnemang har tecknats för skolans datorer.

En lärare, Sok Ny, som undervisat från det att skolan startade
har nu fått barn och ska flytta till Sydkorea. Khath Chanthou är ny lärare efter henne.

Khath Chanthou

Lions i Borensberg har tack vare vårt skolprojekt erhållit utmärkelsen ”Lejonkronan” från Lions-Sverige. Det ansågs då (under 2016) vara det mest behjärtansvärda projektet inom Lionsrörelsen i hela Sverige.

Lions Club Borensberg mottar utmärkelsen Lejonkronan.

Vi har intervjuat fem av eleverna som alla läst engelska och data vid vår skola och nu slutfört studierna där. Fyra läser på universitet samtidigt som de finansierar sina studier med att arbeta på hotell eller i affär. Två av dom vill bli lärare i engelska, en studerar till ingenjör och en vill arbeta som datalärare. Den femte arbetar på hotell och vill bli försäljare.

Chanra har också berättat att en elev som gått sömnadsutbildningen nu har fått anställning som lärare i sömnad på en annan skola.
Undervisningen löper på helt efter våra önskemål. Här kommer några bilder från de olika utbildningarna:

32 elever i 2 grupper får i datautbildningen lära sig att använda datorer i arbetet t.ex. i butiker, hotell eller kontor. Microsoft Word, Excel och PowerPoint ingår.

Datautbildning

Här ser du vår sömnadslärare Vaesna på golvet tillsammans med ett par elever som lär sig att skära ut efter mönster. 8 elever går samtidigt i en grupp. Efter genomgången utbildning kan eleverna t.ex. få jobb i sömnadsindustri och då med en lön de kan försörja sig på.

Sömnadslärare Vaesna håller lektion i sömnad.

Mr Bunny är den lärare som varit med sedan skolan statade. Han undervisar i engelska grupp 4 och 5, som är de två mest avancerade grupperna.

Grupp 4

Grupp 5

Här hälsar Chanra på hos vår lärare Chan Tou och engelskagrupp 4. Stämningen i skolan är mycket god och eleverna längtar efter lektionerna och möjligheten till ett bra jobb.

Som ni kanske ser på den här klassen i engelska nivå 2 så varierar åldern på eleverna rätt mycket. Det beror dels på att de kanske börjat på skolan i olika ålder men också att uppflyttning till grupp med högre svårighetsgrad sker först när du lärt dig det du ska i föregående nivå. Lärare är Bouly Neng.

När det gäller att lära sig engelska är det i den här gruppen eleverna börjar. Läraren heter Kath Chanthou.

Totalt har vi ca 80 elever i engelskautbildning.

All administration sköts av den ideella föreningen ”Skolprojekt Kambodja”. Föreningen har en styrelse som består av oss (Torbjörn och Gunilla) och våra barn David och Elin. Styrelsen har stadgar och varje år lämnas en ekonomisk redogörelse (deklaration) till Skatteverket. Vi har koll på varje krona. Inga pengar förs över från vårt bankgiro i Sverige till Chanra utan godkännande från oss och sedan får vi återkoppling från Chanra via foton, mail och Skype.

De löpande driftkostnaderna har under året uppgått till ca 13000 kronor/månad.
Idag har skolan ca 120 elever. Det finns 4 engelskalärare, 1 datalärare, 1 sömnadslärare, 1 kokerska och 1 manager (d v s rektor och huvudansvarig är Chanra). Eleverna får frukost 6 dagar/vecka. Avgift för el och vatten.
Härutöver tillkommer utgifter för förbrukningsmaterial och underhåll.

Om allt går i lås så kommer vi, Gunilla och Torbjörn, att åka till skolan i slutet av februari 2018. Chanra har låtit hälsa att vi är efterlängtade och det känns både glädjande och tacksamt.
Vi önskar
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Torbjörn och Gunilla

LC Borensberg

Share

Årets Julmarknad, bildkavalkad

JULMARKNAD 2017

Den välkände Lionsmedlemmen Thore Berglund i samspråk med den påpälsade jultomten.

Tomten med en fantastiskt fin släde beredd att köra ut julklapparna.

Lions Club Borensbergs bord där vi delade ut glögg och pepparkaka samt sålde jul- och gamla vykort. Dessutom samlade vi in begagnade mobiltelefoner. Alla förtjänst under julmarknaden samt julgranförsäljningen går oavkortat till “De Glömda Barnen” – de Syriska flyktingbarnen som finns i Turkiet – se separat artikel här på hemsidan.
På fotot fr.v. : Rolf Ström och Sören Wictorsson.

Thore Berglund delar ut Årets Julklapp 2017 till Bengt Andersson, som framgångsrikt drivit och utvecklat friidrottsverksamheten i Borensberg genom åren.

Bengt Andersson mottar Årets Julklapp, ett diplom och 2000 kr som gåva.

Julmarknaden på Gästistorget i Borensberg har startat upp marknaden för året.

Kommersen är igång på Borensbergs Julmarknad.

Julmarknadsstånd på Gästistorget.

Fler marknadsstånd på Gästisgården.

Trevliga tomtar av gran står radade under halmbocken.

Borensbergspubliken i väntan på julkortegen av Korsbäcks ponnyryttare.

Den traditionella julkortegen av Korsbäcks ponnyryttare i antågande.

Det har blivit kväll på marknaden.

En glad Bettan (Bettans Massage) som tillsammans med Margareta Serger hade anordnat marknadens tipsrunda och kunde överlämna 1100 kr som ska komma “De Glömda Barnen” till del. Vi tackar både Bettan och Margareta samt alla deltagare i tipsrundan för detta fina stöd till hjälpverksamheten!

Carll-Gustaf Svensson och
Carl-Gustaf och Maria Svensson avsmakar årets marknadsglögg som fick godkänt med plus i kanten!

Borensbergs Lucia med tärnor på besök på Gästistorget.

Borensbergs Lucia uppvaktade med många trevliga Lucia-sånger.

Share

Hjälpinsats för syriska flyktingar i Turkiet

Kampanjen – De Glömda Barnen – är Lions insamling till de syriska flyktingarna i Turkiet. Insamlingsresultatet för Sveriges Lions sedan starten 2015 närmar sig sju miljoner kronor. Hjälpinsatsen är nu väletablerad och välfungerande. Behovet är dock oändligt bland de många flyktingarna. 2017 års kampanj är fokuserad på skola till de syriska flyktingbarnen, matpaket och tält.

De syriska flyktingar som befinner sig i Turkiet befinner sig i en svår situation. Barnen lider mycket och saknar de mest grundläggande behoven. Många av dem är glömda av samhället, vilket innebär en stor risk för kriminalitet och rekrytering till terrorverksamhet. Officiellt finns 3.2 miljoner syriska flyktingar i Turkiet. Dessutom är minst en halv miljon flyktingar oregistrerade. Majoriteten av dem finns i Istanbul. Städerna Antep och Adana har också många flyktingar. Minst 200.000 syriska flyktingar finns i Adana-området och de är de mest sårbara för de har inga resurser för att flytta vidare.

De medel vi Lions samlar in i Sverige används huvudsakligen för att hjälpa till i Adana med omnejd. Hjälpen organiseras och utförs av Lions i Turkiet. I Sverige finns en styrgrupp som samarbetar med turkiska Lions. Vi i Lions samlar in pengar till hjälpinsatsen och är aktiva i hela processen med planering, genomförande och utvärdering. Lions ser till att all hjälp kommer fram på ett effektivt sätt

I dagsläget, nov 2017, har Lions Sverige 49 boendetält uppsatta.

Förutom boendetält, sätter Lions upp hygientält där man kan gå på toaletten och duscha avskilt. Det finns idag 20 hygientält uppsatta. och ytterligare 6 hygientält är beställda. I bakgrunden ser man en odling av citrusträd. Sådana trädgårdsodlingar kan ge flyktingar arbete.

Behovet är stort. I Adanaregionen har nu turkiska myndigheter organiserat ett tältläger för 10.000 flyktingar med skola och hälsocenter. Det innebär att minst 190.000 flyktingar(förmodligen fler) står utan hjälp i sina tillfälliga ”tält” bestående enkla presenningar eller i fallfärdiga hus. I området finns drygt 70.000 barn i skolåldern. 32.000 barn har tillgång till skola, varav 1.200 fått den möjligheten via vårt projekt De Glömda Barnen. Myndigheterna beräknar att ytterligare 5000 barn kommer under hösten 2017. Lions hjälpinsats består huvudsakligen av tre delar:

1) Skolmoduler (klassrum i baracker med inredning á ca 120.000 kr),

2) Matpaket(ett paket med basvaror för 250 kr räcker till en familj på fem personer i en månad) samt

3) Tält för bostäder och hygienutrymme(á 6-10.000kr).

Skolmodul som är uppsatt för pengar insamlade av Sveriges Lions. Här är många samlade eftersom det är invigning på gång.

Den största satsningen är att bygga skolmoduler. Mängder med syriska barn är utan skola så behovet är fortfarande mycket stort. Lions sätter upp skolmoduler i den takt ekonomin tillåter. Barackerna byggs i Adana och tillverkaren sköter underhållet. Uppsättningen av dessa moduler sker i nära samarbete med skolmyndigheten, som arbetar intensivt med integrering. Resurserna hjälper bara en bråkdel av de syriska barnen att få gå till skolan. Syriska och turkiska elever har olika språk och läroplanerna i Syrien och Turkiet skiljer sig betydligt. Detta och kulturella skillnader gör att det är mycket svårt att placera äldre elever tillsammans. Däremot integreras barnen i förskolan alltmer. Våra moduler ger plats för 36 elever, oftast i skift på förmiddag och eftermiddag så att 72 barn får möjlighet till skolgång i varje enhet. När integreringen lyckas kan eleverna gå heldag och då blandas eleverna i både vanlig skola och Lions moduler. Syriska lärare finns det tillgång till och när de anställs via turkiska skolmyndigheten får de lön via UNHCR, motvarande turkisk minimilön. Den motsvarar en halv turkisk lärarlön, men den är mycket välkommen för det är mycket svårt för syrianerna att finna arbete.

Share

Vårt stöd för “De Glömda Barnen”

Lions Club har under ett par år drivit hjälpkampanjen ”De glömda barnen” och hittills fått in över fem miljoner kronor. Kampanjens syftar till att hjälpa syriska flyktingbarn som tagit sig över gränsen till Turkiet och lever i gränsområden. Vi vill hjälpa barnen till ett drägligare liv i flyktinglägren.

I Adanaområdet i Turkiet finns nu cirka 200 000 flyktingar. De är fattiga flyktingar, som blivit kvar i Adana en bit från Syriska gränsen. De flyktingar som registrerat sig har fått en utbetalning på ca 250 kr av det stora EU-bidrag som betalades ut till Turkiet som stöd och för att stoppa den stora flyktingströmmen till Europa. Många flyktingar är rädda för myndigheter och vågar inte registrera sig. Stödet har också gått till att bygga ordentliga tältläger med skola och sjukvård. Ett sådant uppförs nu nära Adana för 10 000 flyktingar. Slutsatsen blir att hjälpbehovet är oerhört stort.
Majoriteten av flyktingbarnen i Adanaområdet saknar skolgång. De blir lätta offer för kriminalitet och värvning av terrorgrupper ligger när till hands. Lionsprojektet ”De Glömda Barnen” har nu en god organisation i Adana.

Med hjälp av våra turkiska Lionvänner kommer våra insamlade medel fram till vår målgrupp, flyktingbarnen.
Under 2017 har Lions Sverige tre prioriterade områden:
1. Skolmoduler (á ca 120 000 kr inkl utrustning) för att ge barn möjlighet att gå i skola.
2. Matpaket (á 250 kr) med basvaror för en fem personers familj i en månad.
3. Tält för boende (ca 6000 kr) och hygienutrymmen (ca 10 000 kr)

Hjälp Lions hjälpa! Du kan stödja oss i Lions Club Borensberg på många olika sätt. Genom ditt deltagande som besökare eller funktionär (genom våra föreningar i Borensberg) på Husbyfjöl Marknad hjälper du oss att få en trevlig och minnesvärd marknad, där Lions intäkter går till våra hjälpinsatser.

Du kan också stödja oss genom att betala till Sveriges Lions Hjälpfond: Swish 9019480 och skriv där ”De Glömda Barnen” om det är till den kampanjen du vill ge ett särskilt stöd.

 

Share

Artister promotar Lions hjälpprojekt

motown

Artisterna Blossom Tainton, Gladys del Pilar, Jessica Folcker från showen The Music of Motown – featuring Afro-Dite är på turne genom landet och stöttar Lions hjälpprojekt för de syriska flyktingbarnen, ”De glömda barnen”. Det är produktionsbolaget Dröse & Norberg Production som står bakom produktionen och som valt att stötta Lions arbete för utsatta barn i Syrien och angränsande länder. .
På de platser där turnéerna går, har Lions möjlighet att vara där och samla in pengar till projektet ”De glömda barnen”.
==> Läs mer här: om projektet ”De glömda barnen”.

Lördagen den 25 mars, kl. 19.30 är det Östergötlands tur att få njuta av den högklassiska soulshowen på Linköpings Konsert & Kongress. I skrivande stund (6 mars) är det endast ett fåtal biljetter kvar för försäljning, sedan är det fullsatt. I Linköping är det Lions Club Valla som kommer att gå med bössor för insamling till “De glömda barnen”.

Share

Tält, filtar och matpaket till flyktingar

lions-tent

571 tält från Lions Sverige, värda 3,3 miljoner kronor, sändes till Mosul i norra Irak i slutet av 2016. Tälten ska användas där av människor som är på flykt. Lions gör det här för att vi älskar att hjälpa och det ligger inom Lions uppgift att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor oavsett ras och religion, säger Mattias Öberg, ordförande i Lions Sverige.

Insamlingen ”De glömda barnen” nådde 4.5 miljoner kronor i insamlade medel 2016. Kampanjen fortsätter under 2017. I början av januari 2017 delade projektet ”De glömda barnen” ut 1000 filtar och matpaket till behövande människor från Syrien i de provisoriska lägren i områden i Turkiet som blivit helt översvämmade av de häftiga regn.

Källa: Tidningen Lion

Share