LC Borensbergs historia

Kort om klubbens bildande och episoder genom åren

LC Club Borensberg bildades 1957-12-02. Chartermedlemmarna bestod mest av lantbrukare, köpmän och lärare. Enligt klubbens stadgar skulle medlemmarna representera olika yrken. För att kringgå bestämmelserna kring olika yrkesrepresentation kallade sig därför en för spannmålsbonde, en annan för kreatursbonde och en tredje för grisbonde osv.. De första åren var Borensberg och Fornåsa tyngdpunkten för medlemsrekryteringen. Rekryteringsområdet utvidgades efterhand inom dåvarande Borensbergs kommun och efter det att Borensberg 1971 införlivades i Motala kommun, kom även fler medlemmar från Motala till klubben. Medlemsantalet har mest hela tiden från start varit cirka 25 till 30 medlemmar.

==> LC Borensbergs mötesplats

==> Historik Husbyfjöls Marknad

==> Några övriga projekt genom åren

Share