Historik över Husbyfjöls Marknad

Sören Tevell med Lions griskulting i famnen

Sören Tevell med Lions griskulting i famnen

Grislotteriet
Det finns många roliga episoder i klubbens historia och många historier som hör till marknadsaktiviteterna. En signifikant medlem i klubben var Sören Tevell, lantbrukare på Borringe gård utanför Fornåsa. Han var en idéspruta som kunde inleda ett sammanträde med orden ”Jag har suttit på traktorn hela dan och då kom jag på att…” och sedan berättade han om sitt förslag som han tänkt ut. Långt ifrån allt var genomförbart. Många idéer blev dock till aktiviteter vid klubbens möten. Klubben införde t.ex. ett grislotteri där en levande griskulting lottades ut. Griskultingen kördes omkring på marknadsområdet i en barnvagn som Sören själv i sin barndom legat i. Sista gången vi hämtade en gris till lotteriet var från Hamra gård. Den grisen kunde vi inte lämna tillbaka då en sjukdom, som drabbade grisarna, för tillfället florerade i trakten. Det var då inte tillåtet att utifrån föra in grisar i besättningarna.
Marknadsprojekt
Studierektor Rune Krus var också en person som hade många idéer. Bland annat föreslog han att klubben skulle tillverka ett skepp, med mast och segel och fylla skeppet med sand. Detta skepp ställdes sedan i ordning på marknadsplatsen, där ungarna kunde leka. Ett annat förslag var att klubben skulle tillverka en toalettvagn under arbetsnamnet ”den rullande mälan”. Detta toalettvagnsprojekt blev dock aldrig av utan stannade vi skisstadiet.
Några marknadsaktiviteter i nutid
Förutom ett stort engagemang att planera marknaden genom att t.ex. ta emot bokningar av marknadsplatser, söka diverse tillstånd och planera för elanslutningar etc. är själva marknadsveckan fylld av olika aktiviteter där klubbmedlemmarna är indelade i olika projektgrupper. En av alla aktiviteter under 2014 var att renovera en toalettvagn som klubben införskaffat.

Renovering av toalettvagn, en aktivitet 2014

Renovering av toalettvagn, en aktivitet 2014

Andra exempel på aktiviter är att stätta upp marknadsstånd för knallarna, ordna med elförsörjningen. till respektive stånd samt på marknadsdagen sköta Lions Chokladhjul och vistas på marknadsområdet som marknadsvärdar för att vara tillgängliga för marknadsbesökarna.

==> LC Borensbergs mötesplats

==> Några övriga projekt genom åren

==> LC Borensbergs historia

Share