LC Borensbergs mötesplats

Trädgårdstorp

Trädgårdstorp i Borensberg. Bild från artikel i Motala Tidning, 1975

De första tio åren höll klubben sina möten på Göta Hotell. Därefter flyttade klubben över till att hålla sina träffar på Gästis. Vid starten sammanträdde man alltid den första måndagen i månaden, vilket senare ändrades till nuvarande ordning med träff första onsdagen i månaden. Idag har LC Borensberg sina möten i Trädgårdsorp.
Trädgårdstorp
En tid inför planeringen av marknaden år 1973 hade Lions Club Borensberg diskuterat att göra en insats för miljö och friluftsliv vid Trädgårdstorp. Bland annat funderade man på att bygga en raststuga för friluftsfolk och skogsmullar. Rune Krus i vår klubb hade ritat en stuga, Lionsstugan, som skulle legat ovanför Elefantbacken, vid berget jämte Salsjön. Stugprojektet blev dock inte av, men beslutet att försöka förverkliga planerna stod fast.

Då Domänverket hade köpt Trädgårdstorp förhandlade klubben fram ett 5-årskontrakt för hyrning av Lejongården Trädgårdstorp, en gammal stuga och en ladugård. Projektet Lejongården startades upp. Ändamålet var dels att ha en klubbstuga, dels att ordna lokaler som andra föreningar kunde få tillgång till att hyra för sina aktiviteter av olika slag. Ladan, som var i mycket dåligt skick där bakväggen i stort sett saknades, renoverades av klubben genom Lennart Larsson, Anders Åhammar och Folke Karlsson. Meningen var att skapa ett stort rum och denna aktivitet krävde mycket arbetsinsatser under många helger och under sommaren. Stolpar upp mot taket i den gamla ladugården plockades bort och vid ett tillfälle då Anders och Lennart jobbade med detta, plockades en stolpe bort som gav ett knak och brak. Anders och Lennart sprang ut ur ladan, men den föll inte ihop helt, utan liknade mest en svankryggig ko, berättar Anders. Det var till att åka upp till sågen och hämta domkrafter och stolpar för att staga upp taket, berättar Anders vidare. Folke donerade stora stockar som ligger längsgående uppe i taket samt träpanel som sattes på både tak och väggar. Sedan användes denna lokal en tid som klubbstuga. När sedan allt för mycket tid krävdes i löpande underhållsinsatser av klubben och driftkostnaderna efterhand blev stora, överlät klubben arrendet till TGOK (Tjällmo Godegård Orienterings Klubb). TGOK köpte därefter Trädgårdstorp och har satsats bland annat genom en nybyggnation av nuvarande fina samlingslokal där Lions Club Borensberg idag har sina möten.

==> LC Borensbergs historia

==> Historik Husbyfjöls Marknad

==> Några övriga projekt genom åren

Share