Lejonkronan

Vid Lions Sveriges Riksmöte april 2016, beslutade Lions Hedersråd att tilldela Lions Club Borensberg Lejonkronan. Denna Lejonkrona är en ständigt vandrande trofé som utdelas av Hedersrådet till den klubb i Sverige, som under året utfört den ”mest aktningsvärda aktiviteten”. Lejonkronan tros vara en gammal hövdingekrona och kommer ursprungligen från Etiopien, ägd av kejsaren Haile Selassie. Den skänktes till fd länspolischefen Axel Blomer i Falun, som tack för hans insatser under 1946-1949. Lejonkronan donerades sedemera till Lions Sverige, med idag ca 12000 medlemmar i drygt 450 klubbar.

Fr.v. Torbjörn Andersson, Arne Nähl och Rolf Ström

Fr.v. Torbjörn Andersson, Arne Nähl och Rolf Ström

I år tilldelades alltså Lions Club Borensberg den åtråvärda och hedersamma Lejonkronan. Motiveringen var klubbens projekt att medverka till att bygga en skola i Kambodja för de allra fattigaste barnen. Skolan för de fattiga barnen i Kambodja, är en form av hjälp till självhjälp och riktar sig till barn som annars inte skulle fått gå i skolan överhuvudtaget.
Skolprojektet i Kambodja startade med att borensbergsparet Torbjörn Andersson och Gunilla Borg-Andersson hade varit och rest i Kambodja som turister och sett och tänkt att de vill göra en insats. De vände sig till LC Borensberg som stöttade projektet. Idag är Torbjörn Andersson medlem i LC Borensberg och skolan paret startade har 125 elever, fattiga barn som annars inte skulle fått gå i skola. Skolan har språkutbildning, engelska, samt datautbildning och sömnadsutbildning. Meningen är att eleverna ska få utbilda sig till något de kan försörja sig inom. Turismen är en del av Kambodja och då behövs engelska. Vidare har skolan sex lärare och en ledning och kokerska. Barnen får mat på skolan. Nyligen har skolan fått nya symaskiner.

Det första skolhuset i skolprojektet Kambodja stod klart 2009 och undervisningen kunde då ta sin början. LC Borensberg har sedan fortsatt att stötta projektet, men det sker efter inkommande projektförslag och efter redovisning av hur pengarna använts. Lions Zon 7 och flera klubbar i västra Götaland har också lämnat sitt stöd till skolprojektet.

==> Läs mer om skolprojektet här!

Lejonkronan förvaras på en betryggande plats och exponeras endast vid Lions Riksmöten. Den klubb som tilldelats denna trofé erhåller ett diplom samt ett foto av kronan som bevis. Utdelningen av dessa bevis på tilldelningen av Lejonkronan till Lions Club Borensberg skedde på klubbens ordinarie möte den 1 juni 2016. Zonordförande, Arne Nähl överlämnade högtidligen ut beviset på den aktningsvärda trofén, ett vackert inramat foto på Lejonkronan. Torbjörn Andersson, initiativtagaren och grundaren av Kambodjaprojektet samt sittande mötesordförnade, Rolf Ström, tog ödmjukt för klubbens räkning emot den högt aktade troffén.

Share