Bidrag

Här presenterar vi de stöd och bidrag vi givit till föreningar och välgörande ändamål, på grund av pandemin så har vi fått in mycket begränsat med pengar:

2021/2022
Ukraina insamling           23 387 kr
Barndiabetesfonden         2 000 kr

2020/2021
Hällaskolans stipendier    3 000 kr
TGOK ungdom                 5 000 kr