Kontakta oss

Frågor rörande Husbyfjöl Marknad

Tel:0706-886572
e-mail:lionshusbyfjol@hotmail.com

Intresseanmälan till marknaden 5 september 2020

Frågor rörande Lions Club Borensberg

President Karl-Axel Molinder. Tel: 070-685 88 79, e-mail: karl-axel.molinder@telia.com eller använd vårt kontaktformulär.
Sekreterare Kent- Willy Brandt. Tel:0141-41197, e-mail: kentwillybrandt@]yahoo.se eller använd vårt kontaktformulär.
Webadministratör Rolf Ström. Tel:070-543 82 51, e-mail: strom.rolf@gmail@gmail.com eller använd vårt kontaktformulär.
Webadministratör Ulf Levin. Tel: 070-540 40 63, e-mail: levin.ulf@telia.com eller använd vårt kontaktformulär.

Postadress:
Lions Club Borensberg
Box 99
590 30 Borensberg

Organisationsnummer för Lions Club Borensberg: 824000-4450

Våra bankgirokonton:
BG 922-5988 (aktivitetsmedel, dvs betalningar som rör marknads och välgörenhetsaktiviteter etc.)
BG 450-2308 (administrativa medel, dvs i huvudsak medlemsavgifter och föreningsinterna kostnader)

Share