Några övriga projekt genom åren

Byggnation av Brunneby kyrkas klockstapel

Byggnation av Brunneby kyrkas klockstapel

Brunneby kyrka
Genom några medlemmar som var engagerade i Brunneby stiftelse, startade Lions Club Borensberg på 70-talet ett projekt för att bygga klockstapeln vid Brunneby kyrka. Vid ett senare tillfälle har klubben också varit med och renoverat klockstapeln. En annan aktivitet som genomfördes av klubben var tillverkningen av altaruppsatsen i Brunneby kyrka.
hugga-julgranar

Julgransförsäljning
Lions Club Borensberg har hållit på med aktiviteten Julgransförsäljning under mint 25-tal år. Det var Folke Karlsson som först höll i denna julaktivitet. Genom hans kontakter kunde klubben bland annat ta granar från Boet. Denna julaktivitet var en förhållandevis god inkomstkälla för klubbens stödverksamhet.

Familjeaktiviteter
Under de första decennierna anordade klubben både jul- och midsommarfester riktade mot barnfamiljerna. Midsommarfirandet skedde vid Borringe gård utanför Fornåsa. Dessa aktiviteter avklingade såsmåningom pga. att mycket tid gick åt för förberedelser och genomförande. Inslag av aktiviteter riktade till barnen finns dock kvar bl.a. i form av den årliga julgransplundringen där barnen får hämta godispåsar.
kanalcykling-2

Kanalcyklingen
“Kanalcyklingen” var en stor aktivitet några år med start 1977. Tanken var att tillsammans med Lions Vreta kloster och Cykelfrämjandet skapa en cykelled vid kanalen mellan Boren och Roxen. I planeringen av denna cykelaktivitet deltog bl.a. Cykelfrämjandets ordförande, tillika grundaren av Vätternrundan, professor Sten-Otto Liljedahl, kanaldirektör Gösta Hallin vid Göta kanalbolag. Andra prominenta personer som deltog var Gun Hägglund, känd från TV och Östergötlands landshövding Per Eckerberg.

==> LC Borensbergs historia

==> LC Borensbergs mötesplats

==> Historik Husbyfjöls Marknad

Share