Stefan Karlsson har tilldelats 2019 års Kulturstipendium

I år har Lions Kulturstipendium 2019 på 10 000 kr, tilldelats Stefan Karlsson
med följande motivering:

”Stefan Karlsson har under många år bidragit med att utveckla träskulpterandet med sin egen ovanliga konstnärsform. Med hjälp av motorsågen skapar Stefan välliknande trästatyer av främst djur. Statyerna skapas ofta vid olika publika evenemang inför en entusiastisk publik och gläder många. Några av Stefans konstverk kan beskådas på allmänna platser. Sedan 2011 finns även Stefans träskulpturer i Hälgeland, en park som tillägnas seriefiguren Hälge och som ingår i del i sagolandet Tomteland i Mora.

Med kulturstipendiet vill vid uppmuntra och stödja Stefan att fortsätta utveckla sin speciella form av skulpterande i trä med hjälp av motorsåg, och därmed fortsätta att inspirera med sin unika konstutövning.”

Magnus Bäcklund håller upp en träskulptur av älgmotiv

Kulturstipendiet delades ut av Sören Wictorsson, Lions Borensbergs tillsammans med allsångsledaren och artisten Magnus Bäcklund, torsdagen den 24 juli i samband med ”Allsång på Gästis”.


Share