De glömda barnen

de-glomda-barnen-bild1

Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste som mänskligheten behöver. Trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.

Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.

I Adana regionen finns det ca 250 000 registrerade flyktingar och ca 50 000 som inte är registrerade. I olika flyktingläger i närområdet finns ca 20 000. Resterande finns utspridda i äldre bostadsområden som är av mycket dålig kvalité.

Här kommer Sveriges Lions ta sitt ansvar och göra allt som Lions kan för att hjälpa på både kort och lång sikt. Många av flyktingbarnen är just i den ålder då de är som mest sårbara och formbara, därför är skola en nödvändighet för att inte tappa en generation. Barnen som inte utbildas blir frustrerade och blir därför en tickande “bomb” och en rekryteringsbas för “daesh”.

”Varje barn/ungdom som vi räddar är inte bara en seger för Lions, det är framförallt en seger för mänskligheten”

De största behoven just nu enligt chefen för invandrarenheten i Adanaregionen är:

Mat, kläder, vitaminer, hälso- och hygienartiklar, mediciner.
Rent vatten och sanitära anläggningar.
Trygg miljö och tillgång till skola för barnen.
Säkra och trygga amper med ordentliga tält.

Sveriges Lions och projektet arbetar efter mottot ”Där det finns behov, där finns Lions.”

Projektledare på plats i Turkiet är Leif och Nilgün Niord. Projektledare för insamlingen i Sverige är Åke Nyquist.

Hjälp Lions hjälpa de glömda barnen från Syrien och dess grannländer.

______________________________________________

SMS:a FLYKTINGBARN 100, 200 ELLER 300  till 729 70

eller sänd Ditt bidrag till Swish 9019480 eller PG 901948-0, märk DGB

Tack för Ditt stöd!

Share