Vårt stöd för “De Glömda Barnen”

Lions Club har under ett par år drivit hjälpkampanjen ”De glömda barnen” och hittills fått in över fem miljoner kronor. Kampanjens syftar till att hjälpa syriska flyktingbarn som tagit sig över gränsen till Turkiet och lever i gränsområden. Vi vill hjälpa barnen till ett drägligare liv i flyktinglägren.

I Adanaområdet i Turkiet finns nu cirka 200 000 flyktingar. De är fattiga flyktingar, som blivit kvar i Adana en bit från Syriska gränsen. De flyktingar som registrerat sig har fått en utbetalning på ca 250 kr av det stora EU-bidrag som betalades ut till Turkiet som stöd och för att stoppa den stora flyktingströmmen till Europa. Många flyktingar är rädda för myndigheter och vågar inte registrera sig. Stödet har också gått till att bygga ordentliga tältläger med skola och sjukvård. Ett sådant uppförs nu nära Adana för 10 000 flyktingar. Slutsatsen blir att hjälpbehovet är oerhört stort.
Majoriteten av flyktingbarnen i Adanaområdet saknar skolgång. De blir lätta offer för kriminalitet och värvning av terrorgrupper ligger när till hands. Lionsprojektet ”De Glömda Barnen” har nu en god organisation i Adana.

Med hjälp av våra turkiska Lionvänner kommer våra insamlade medel fram till vår målgrupp, flyktingbarnen.
Under 2017 har Lions Sverige tre prioriterade områden:
1. Skolmoduler (á ca 120 000 kr inkl utrustning) för att ge barn möjlighet att gå i skola.
2. Matpaket (á 250 kr) med basvaror för en fem personers familj i en månad.
3. Tält för boende (ca 6000 kr) och hygienutrymmen (ca 10 000 kr)

Hjälp Lions hjälpa! Du kan stödja oss i Lions Club Borensberg på många olika sätt. Genom ditt deltagande som besökare eller funktionär (genom våra föreningar i Borensberg) på Husbyfjöl Marknad hjälper du oss att få en trevlig och minnesvärd marknad, där Lions intäkter går till våra hjälpinsatser.

Du kan också stödja oss genom att betala till Sveriges Lions Hjälpfond: Swish 9019480 och skriv där ”De Glömda Barnen” om det är till den kampanjen du vill ge ett särskilt stöd.

 

Share