Anmälan Husbyfjöls marknad

Inbjudan till Husbyfjöls marknad 2023, alltid första lördagen i september.

Startade 1958 och har sedan dess bjudit in besökare och knallar till folkfest första lördagen i september. Marknaden besöks av 250 knallar och ca 40 000 personer.

Du gör ansökan via denna länk: anmälan eller http://www.lionsborensberg.se/anmalan-till-husbyfjols-marknad-2023/

Vi följer Marknadsarrangörers Förening (MAF) rekommendationer och bestämmelser.

Varmt välkommen till Husbyfjöls marknad 2023  www.lionsborensberg.se

Share

Lions julklapp 2022

Torsdag 1 december kom jultomten till Frendo

Lions Julklapp är en tradition som har kommit av sig. Det är nu efter pandemi och Husbyfjölsmarknad som vi kan komma tillbaka till vanliga rutiner och även nya rutiner o aktiviteter som vi har råd med. Allt överskott 100% från Husbyfjölsmarknad går till välgörande ändamål lokalt, nationellt och internationellt med syfte att göra livet lite bättre för människor.

Julklappen ska utdelas till person eller organisation som gjort förtjänstfulla insatser för Borensberg under året.

Carolin Hultmark på Frendo får Lions julklapp. Motivering: Hon har ordnat en ny mötesplats för ungdomarna och en crusing för alla med A-traktorer i samband med julskyltningen. Hon hyser också ett gubbgäng som är där varannan vecka utan kostnad. Hon hjälper Lions varje gång vi hugger granar genom att låna ut släpkärror. Hon säljer granar och kransar ideellt tillsammans med Lions. Alla pengar går till välgörande ändamål. I år ska alla pengar gå till barndiabetesfonden och till Hällaskolans elever i årskurs nio, två elever i årskurs nio ska vid skolavslutningen 2023 få stipendium.

På bilden Caroline Hultmark, Chriss Wall vice president och Peo Niemi president Lions Club Borensberg
Share

Skyltlördag Borensberg

Välkommen på skyltlördag i Borensberg!
Lions deltar och du kan köpa din adventsgran och dörrkrans vid Frendo eller Salong Klippet, pris 250 kr/st.
Tänd en marschall vid Salong Klippet/Anki ́s och stöd Barndiabetesfondens arbete, pris 50 kr/st.
Dagens intäkter går till Barndiabetesfonden och stipendier till Hällaskolans avgångselever.

Share

Hjälp Ukrainas befolkning

LIONS STARTAR INSAMLING TILL HJÄLP ÅT UKRAINAS MEDBORGARE

LIONS Sverige har startat en insamling till förmån för humanitär hjälp åt Ukrainas medborgare. Se pressmeddelande nedan.

Du kan hjälpa genom att sätta in ett bidrag på LIONS Borensbergs konton
SWISH 123 275 24 59 eller BG 922-5988

Stort tack för din medverkan, vi behöver din hjälp för att hjälpa!

PRESSMEDDELANDE – 25 FEBRUARI 2022

Lions Sverige startar insamling för humanitär hjälp till Ukrainas befolkning

Lions Sverige startar en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina. Tack vare Lions internationella organisation och kontakter kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst.

Lions i Norden står enade om hjälp till den drabbade befolkningen i Ukraina.

– Hjälp Lions hjälpa Ukrainas befolkning!

Share

Stipendier till Hällaskolans elever 2021

Traditionsenligt har Lions delat ut stipendier till Hällaskolans avgångselever, en manlig och en kvinnlig elev får vardera 1500 kr, i år blev det följande med motiveringar:

Ellen Trofast, Klass 9A
Med motivering: Ellen är studiemotiverad och har visat goda studieresultat. Hon är en förebild både i och utanför klassrummet med sin positiva inställning och goda kamratskap.

Isak Selin, Klass 9D
Med motivering: Isak har metodiskt och aktivt tagit sig an skolarbetet.
Det har visat sig ge goda studieresultat. Dessutom är han en god kamrat som är hjälpsam och mån om andra.

Vi önskar dessa två och övriga elever ett skönt sommarlov samt lycka och välgång i fortsatta livet!

Tack även till er som köpte julgranar av oss och gjorde detta möjligt.

Share

Stipendier till Hällaskolans elever 2020

Traditionsenligt har Lions delat ut stipendier till Hällaskolans avgångselever, en manlig och en kvinnlig elev får vardera 1500 kr, i år blev det följande med motiveringar:

Maja Jarander, Klass 9A,
Med motivering: Maja är studiemotiverad och har visat goda studieresultat. Hon är en förebild både i och utanför klassrummet med sin positiva inställning och goda kamratskap.

Hjalmar Tiljö, Klass 9C
Med motivering: Hjalmar har metodiskt och aktivt tagit sig an skolarbetet.
Det har visat sig ge goda studieresultat. Dessutom är han en god kamrat som är hjälpsam och mån om andra.

Vi önskar dessa två och övriga elever lycka och välgång i fortsatta livet!

Share

Lions julklapp 2019

På Borensbergs julmarknad fick Sven-Olof Fagerhov mottaga Lions julklapp för sina insatser för Borensbergsbygden.

Sven-Olof Fagerhov flankerad till av president Karl-Axel Molinder och Ulf Levin
Share