Kulturstipendium

Lions Kulturstipendium

Melinda Ackeräng tar emot Kulturstipendiet 2017

– Sören Wictorsson, past president Lions Club Borensberg, berättar om Lions verksamhet och om kulturstipendiet som Lions Club Borensberg delar ut.

Under ”Alllsång på Gästis” den 27 juli delade Lions Club Borensberg ut 2017-års Kulturstipendium till en överraskad Melina Ackeräng. Sören Wictorsson överlämnade ett diplom med motiveringarna till stipendiet samt en ”fiktiv” check på 10.000 kr till Melinda. Det var ”en extrem chock. Det kändes fint att få en bekräftelse på den man gör.Jag blev väldigt rörd…” var ett uttalande från Melinda som vi kunde läsa i tidningarna efteråt. Här nedan är bilder från stipendieutdelningen:

– Artisten och allsångsledaren Magnus Bäcklund meddelar en överraskad Melinda Ackeräng om att hon är årets Kulturstipendiat.

—Melinda Ackeräng tar emot check och diplom som följer med Kulturstipendiet. Utdelare var Sören Wictorsson från Lions Borensberg.

—I mitten: Artist och stipendiaten Melinda Ackeräng och Sören Wictorsson, Lions Borensberg, T.v. artisten och allsångsledaren Magnus Bäcklund omgivna av allsångsorkestern och allsångspublik.

Lions Kulturstipendium 2016

img_3666s

Kulturstipendiet delades ut för första gången i år, 2016. Vi har funnit att det kan finnas behov av att uppmärksamma unga personer, men som passerat ungdomsåren, att få den uppmärksamhet och stöd för vidare utveckling inom kulturen och som inspirerar till fortsatt kulturellt engagemang. Kulturstipendiets syfte är inte formellt fastställt av klubben, men har uttryckts med att stödja och uppmärksamma berömvärd insats inom kulturen i Borensberg med omnejd.

img_3688s

2016 års Kulturstipendium

2016 års Kulturstipendium, som uppgick till 10.000 kr, tilldelades Lovisa Säfström med följande motivering:

”Lovisa är en ung begåvad musiker och talangfull violinist. Hon började tidigt med musik i hemmet och Musikskolan i Motala. Genom sitt deltagande i musikerprogrammet vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, fortsätter Lovisa att utveckla sin musikaliska talang.

Under ledigheter från stunderna, spelar Lovisa runt om i den Östgötska bygden vid olika arrangemang och berikar musiklivet. Hon undervisar även privatelever i fiol och viola, medverkar som violast i Vadstena Akademien och är sedan 2014 stämledare i violastämman i St: Matteus Symfoniorkester, för att nämna några av de många arrangemang Lovisa deltar i.

Med kulturstipendiet vill vi stödja Lovisas fortsatta musikaliska utveckling.”

img_3665n img_3678s img_3673s

==> Ungdomsstipendium

Share