Ungdomsstipendium

Ungdomsstipendiets syfte är: “Att belöna företagsamhet, ledarskap, kulturellt engagemang eller framträdande individuell prestation bland UNGDOMAR
Främst boende eller verksamma inom klubbens verksamhetsområde. Idrottslig verksamhet är inte utesluten”. Stipendiets storlek har varierat något mellan åren, men uppgår normalt till 5.000 kr.

Tabell över de ungdomsstipendier som delats ut från 1996 till idag kan du se här:
==> Ungdomsstipendier 1996-2016

2016-års ungdomsstipendium

img_3661s img_3656s

Senaste ungdomsstipendium (2016), det 21:a i ordningen, tilldelades (TGOK), Tjällmo Godegård Orienteringsklubb:s unga orienterare (upp till 16 år) med följande motivering:

”Genom flitigt tävlingsdeltagande och fina resultat har ungdomarna i TGOK inspirerat och starkt bidragit till att orienteringsklubben blivit en av distriktets mest framgångsrika ungdomsföreningar. Antalet tävlingsstarter har under de senaste åren nästan fördubblats och TGOK placerade sig som fjärde klubb i Östergötlands Orienteringsförbunds klubbtävling 2015.

Genom ungdomarnas ambitiösa tävlingsaktivitet och fortsatt fina resultat fortsätter de att vara ett föredöme för andra ungdomar”.

img_3664s img_3646s img_3644s

==> Kulturstipendium

Share