Borensberg hälsar Världens Barn Uppdraget välkomna 5 oktober!

Hamnområdet i Borensberg

Hamnområdet i Borensberg

Med mycket kort varsel planerar vi för fullt en välkomstaktivitet att hälsa Magdalena Forsberg, Johanna Ojala och övriga i uppdragsgänget för Världens Barn välkomna. Den preliminära tiden för Magdalena och Johannas ankomst per båt är på onsdags kväll (5 okt) omkring 19.00-19-30. Vi kommer att kunna följa Magdalenas färd i webben och ser om ankomsttiden förändras.

Programmet är fortfarande preliminärt och uppdateras löpande efterhand det är avstämt. Tiden 15.00-19.30 med aktiviteter i Borensbergs hamnområde ligger fast.

OBS! Med väldigt kort tid för planeringen är programmet preliminärt i detaljerna, som vi hoppas ni har överseende med. Men vi hoppas det ska bli en trevlig dag för Borensberg!

1. 15.00 – 19.30 Insamlingsaktiviteter för Världens Barn. Alla är välkomna med bidrag.
2. 15.00 – 17.00. Minigolftävling för särskilt inbjudna skolklasser. (Slutlig avstämning ej klar).
3. 17.00 – 17.30 Nostalgi-aktivitet med person för högtidstal (ännu ej bekräftad i detalj).
4. 17-30 – 18.00 Prisceremonin för minigolfens vinnare. Överlämning av Lions Borensbergs bidrag till Världens Barn till representant för Världens Barn.
5. 18.00 – 19.30 Korvgrillning av Motala scoutkår och Friluftsfrämjandet, Borensberg (ännu ej helt bekräftat)
6. 19.00 – 19.30 Magdalena Forsberg och Johanna Ojala med övriga i uppdragsgänget från Världens Barn anländer och hälsas välkomna med spännande aktiviteter. (ännu ej klara i detaljplaneringen)

På grund av att uppdraget är tufft och kräver mycket av Johannas och Magdalenas sporttalanger och styrka, kan tiderna vara osäkra och komma att justeras efterhand uppdraget utförs. Följ gärna SVT:s uppdateringar på SVT.se och facebook.

Vi hälsar alla Borensbergare och övriga intresserade välkomna till Borensbergs välkomstfest inför Världens Barn.

Hälsningar
Lions Club Borensberg med samarbetspartners

Samarbetspartners i detta event (fler kan tillkomma efter hand):

Friluftsfrämjandet, hemsida: friluftsframjandet.se/Borensberg
Motala Scoutkår, hemsida: motala.scout.se
Röda Korset Borensberg, hemsida: kommun.redcross.se/motala/
Borensbergs Småföretagarnätverk

 

 

 

 

 

Share