Lions Glasögoninsamling

Det ligger fullt brukbara glasögon som bara ligger i en byrålåda efter det att ägaren bytt till nya. Dessa gamla glasögon kan emellertid komma till stor nytta. I många länder finns det ett stort behov av glasögon, men där de ekonomiska möjligheterna att skaffa glasögon är små eller inga alls, Här vill Lions hjälpa till och det har vi gjort under ca 25 år.

img_5236_ss

Begagnade glasögon samlas in från hela landet av Lionsklubbar och skickas sedan till den ideella föreningen “Vision For Al”l (VFA). VFA är en non-profit organisation, med syfte att väcka intresse och medvetenhet i Sverige för optikerns insats i utvecklingsländer. Föreningens ordförande är John Godoy och har tidigare arbetat som lärare på den nu nedlagda optikerskolan, Stefanskolan, i Borensberg.

Tidigare var det Stefanskolan i Borensberg, som tog emot glasögonen mätte upp glasens styrka upp och klassificerade glasögonen. Sedan optikerskolan i Borensberg lades ned har “Vison For All” fortsatt samma fina arbete som Stefanskolan gjort. Efter klassificeringen av glasögonen skickas sedan glasögonen ut till behövande medmänniskor världen över. “Vision For All” arbetar med de fattigaste som har störst behov av optikerns insats. Dessa människor har aldrig möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon, så det är aldrig frågan om att konkurrera med de inhemska optikerna.

Lions Club Borensberg samlar årligen in hundratals glasögon. Vi sorterar bort alla glasögonfodral och lämnar dem till återvinningen. Sedan sänds årets insamlade glasögon till “Vision For All” för uppmätning och klassificering för att slutligen nå en behövande medmänniska. Vår insamling pågår tills vidare.

Share